24h/365 dni
Nie potrzebujesz skierowania
Zadzwoń - 24 godziny na dobę
2 tygodnie gratis zadzwoń i poznaj szczegóły
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc

Okres dojrzewania jest trwającym kilka lat czasem rozmaitych prób i pokus. Nastolatki oraz młode osoby dorosłe to grupa wiekowa o dosyć sporej podatności na uzależnienie od niebezpiecznych substancji psychoaktywnych.

Zadzwoń i zapytaj o terapię w prywatnym ośrodku Oaza

Klinika OAZA wyciąga pomocną dłoń do młodych ludzi, pragnących zaprzestać zażywania toksycznych używek, czy też zamierzających położyć kres kontynuacji nałogów behawioralnych (hazard, Internet, zachowania ryzykowne). Oddziaływania terapeutyczne stosowane przez naszych doświadczonych specjalistów to przede wszystkim krótkoterminowa psychoterapia nastawiona na rozwiązywanie bieżących problemów, poprzedzona odtruciem biologicznym (detoks). Obejmując naszych młodych kuracjuszy opieką medyczną i psychologiczną, w leczeniu uzależnień wykorzystujemy podejście behawioralno-poznawcze, transteoretyczny model zmiany oraz strategię dialogu motywującego. Personalizujemy program terapii w oparciu o indywidualne uwarunkowania i potrzeby naszych podopiecznych. Dzięki temu, każdy ze zgłaszających się do nas nastolatków i młodych dorosłych, będzie w stanie odkryć i wykorzystać własny potencjał.

Poniżej przedstawiamy fundamenty naszego programu:

  • Docenianie, odczucie bycia wartościowym człowiekiem
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
  • Pozytywne przeformułowania – odbudowanie tożsamości bez poczucia winy
  • Odkrycie na nowo własnego potencjału
  • Metoda „małych kroków” – skuteczny sposób pokonywania problemów

Obowiązują u Nas normy i zasady zarówno grupowe, jak i społeczne. W momencie przybycia do Kliniki, przed odbyciem leczenia z zakresu detoksu oraz dalszych konsultacji terapeutycznych, zawieramy z kuracjuszem kontrakt terapeutyczny – porozumienie, którego warunki są kluczowe dla dalszego pobytu w Centrum OAZA. Ustalamy prawidła asertywnej, skutecznej komunikacji. Kładziemy nacisk na poszanowanie drugiej osoby oraz na międzypokoleniową wymianę doświadczeń. Wszystkich pracowników, terapeutów oraz pacjentów obowiązuje regulamin. Ma to istotne znaczenie w procesie wychodzenia naszych podopiecznych z uzależnienia i tworzenia u nich nowych, zdrowych wzorców zachowania. Obowiązujące zasady to między innymi: zakaz używania środków psychoaktywnych, a także innych substancji, które zmieniają świadomość; zakaz uprawiania hazardu; zakaz stosowania przemocy (fizycznej i psychicznej); zakaz kontaktów seksualnych; nie można niszczyć przedmiotów i mienia; nie wolno kraść; nie pożyczamy niczego komuś i od kogoś. Akceptujemy inne osoby przebywające w Ośrodku Terapii i poza jego granicami okazujemy im szacunek. Przestrzegamy Regulaminu, a także respektujemy Plan Dnia i Zbiór Zasad Grupowych. Uczestniczymy w zajęciach. Realizujemy zadania Osobistego Planu Terapeutycznego.

Kompleksowość oddziaływań stosowanych przez naszych specjalistów sprawia, że skutecznie pomagamy młodzieży uwolnić się od nałogów, czy też od zachowań ryzykownych. Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum OAZA.

Napisz do nas!