24h/365 dni
Nie potrzebujesz skierowania
Zadzwoń - 24 godziny na dobę
2 tygodnie gratis zadzwoń i poznaj szczegóły
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc
image

Skutki zażywania narkotyków

19.05.17

Narkotyki wywołują u przyjmujących je osób ściśle określony stan. Na ogół jest to uczucie relaksu i odprężenia oraz przyjemności. Czasem jest to pobudzenie lub wrażanie oderwania od rzeczywistości. Zgubne skutki zażywania narkotyków zasadniczo sprowadzają się do chęci przeżywania tego stanu raz po raz. Dla młodzieży taka zmiana świadomości to sposób na dobrą zabawę, czasem również ucieczkę od emocji oraz problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. W wielu przypadkach sięganie po narkotyki jest rezultatem mody, poszukiwania nowych doznań, bądź chęci pozyskania akceptacji w grupie rówieśniczej.

Zadzwoń i zapytaj o terapię w prywatnym ośrodku Oaza

Psychiczne i fizyczne uzależnienie od narkotyków – skutki

Zależność psychiczna to największa pułapka w czyhająca na nastolatków przyjmujących narkotyki. To właśnie ta wspomniana chęć powielania pożądanych z ich punktu widzenia doznań, która wraz z upływem czasu przybiera charakter nawyku. W miarę rozwoju nałogu przeradza się w konieczność.

To czy dojdzie do powstania psychicznego uzależnienia od narkotyków, zależy od następujących czynników:

  • wieku osoby, która go zażywa;
  • posiadanych przez nią cech osobowościowych;
  • sytuacji, w której się ona znajduje;
  • rodzaju przyjmowanego środka psychoaktywnego.

Uzależnienie fizyczne jest konsekwencją negatywnego wpływu narkotyków na organizm człowieka w postaci zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu pojawiających jako reakcja na odstawienie narkotyku. Składają się one na tak zwany zespół abstynencyjny. To szereg dolegliwości o różnym charakterze, których charakter zależy od rodzaju narkotyku, który doprowadził do powstania uzależnienia. Ich nasilenie jest wypadkowa długości okresu przyjmowania środka odurzającego oraz wielkości zażywanych dawek. Skutkiem brania narkotyków na poziomie ciała jest także wzrost tolerancji. Przyjmuje się, że wielkość dawki stosowanego środka musi ulegać zwiększeniu, gdyż każda następna przyjęta porcja wywołuje słabszą reakcję organizmu. Natomiast sukcesywne zwiększanie jego ilości nie tylko prowadzi do pogłębienia uzależnienia od narkotyku, ale stanowi poważne zagrożenie pod postacią możliwości przedawkowania.

Osoby zażywające substancje psychoaktywne zmagają się z bólem społecznym. Czym on jest? To poczucie wyobcowania i odrzucenia przez otoczenie, pojawiające się na skutek uzależnienia od narkotyków. Brak zrozumienia oraz umiejętności porozumienia się z osobami nawet z najbliższego otoczenia sprawiają, że osoba zmagająca się z nałogiem jest skazana na samotność lub przebywanie wśród podobnym im osób. Ważny element stanowi brak aprobaty wobec podejmowanych zachowań, który jest przyczyną wielu konfliktów prowadzących do dalszego wycofania osoby uzależnionej.

Wśród negatywnych skutków uzależnienia od narkotyków warto wspomnieć obniżenie jakości oraz długości życia, jako następstwo sukcesywnie pogarszającego się stanu fizycznego i psychicznego nałogowca.

Zażywanie narkotyków drogą dożylną znacznie przyczynia się do rozprzestrzeniania niebezpiecznych chorób, takich jak AIDS/HIV i zapalenie wątroby. Osoby będące pod wpływem narkotyków bywają sprawcami wypadków drogowych. Konflikty z prawem w przypadku uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży mają również związek z ich agresywnym zachowaniem oraz chęcią pozyskania środków finansowych na zakup kolejnej dawki substancji odurzającej.

Klinika dla młodzieży OAZA

Leczenie uzależnienia jest procesem długotrwałym i wymagającym po stronie osoby chorej dużego wysiłku oraz motywacji niezbędnej do trwałego uporania się z posiadanym problemem. Klinika dla młodzieży OAZA proponuje podopiecznym spotkania z terapeutą uzależnień mające formę sesji indywidualnych oraz grupowych. Podczas takich spotkań podopieczny pracuje przy wsparciu specjalisty nad zrozumieniem mechanizmów rządzących nałogiem oraz powodów, dla których doszło do jego powstania. Zrozumienie pewnych prawidłowości towarzyszących uzależnieniu od narkotyków ułatwia proces wychodzenia z choroby.

Napisz do nas!

Więcej:Autor: Zespół Oaza | Opublikowano: 2017-05-19 | Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2019